Фахові наукові видання

Ефективність державного управління

Висвітлено науково-практичні підходи, міркування та результати науково-практичних досліджень, що стосуються державного управління та його ефективності, державної служби і місцевого самоврядування, розглянуто економічні та історичні проблеми державотворення.

Для працівників органів державного управління та місцевого самоврядування, громадських організацій і об’єднань, науковців, усіх, хто цікавиться проблематикою державної служби, державного управління та місцевого самоврядування.

Efficiency of Public Administration

This publication highlights the scientific and practical approaches, different points of view and the results of scientific and practical research regarding public administration and its efficiency, public service and local government. The economic and historical problems of state formation are considered.

The publication targets public administration and local government employees, non-governmental organizations and associations, scientists as well as everyone who is interested in public service, public administration and local government problems.

Індексується у міжнародних наукометричних базах: Index Copernicus; Google Scholar

Видання представлено на загальнодержавній технологічній платформі на базі Open Journal Systems (OJS), Видавнича служба УРАН: http://edu.lvivacademy.com

Докладніше ...


Демократичне врядування

Запропоновано науково-методологічні підходи щодо запровадження та подальшого розвитку демократичного врядування та публічного адміністрування. Висвітлено результати наукових досліджень щодо вирішення проблем державного управління та місцевого самоврядування, запровадження механізмів децентралізації влади для гармонізації відносин між громадянином, суспільством та державою.

Для працівників органів державного управління та місцевого самоврядування, громадських організацій і об’єднань, науковців, усіх, хто цікавиться проблематикою державної служби, державного управління та місцевого самоврядування.

Democratic Governance

This publication suggests the scientific and methodological approaches to implementation and further development of democratic governance and public administration. The publication highlights the results of scientific research regarding problem-solving in public administration and local government as well as the introduction of mechanisms for decentralization of power to harmonise the relationship between the citizen, society and the state.

The publication targets public administration and local government employees, non-governmental organizations and associations, scientists as well as everyone who is interested in public service, public administration and local government problems.

 

Індексується у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus, Google Scholar

Видання представлено на загальнодержавній технологічній платформі на базі Open Journal Systems (OJS), Видавнича служба УРАН: http://dv.lvivacademy.com

Докладніше ...