Вступ в аспірантуру, докторантуру у 2017 році

Підготовка в докторантурі (очна форма, термін підготовки – 2 роки) і аспірантурі (очна: денна/вечірня; заочна форми, термін підготовки – 4 роки) Інституту здійснюється за державним замовленням (за рекомендацією) та понад державне замовлення (за договорами на умовах контракту за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб).

Прийом документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування до аспірантури та докторантури проводиться в такі строки:

 • прийом документів: 25 липня – 08 вересня;
 • проведення вступних іспитів до аспірантури: 15 вересня – 22 вересня;
 • зарахування до аспірантури/докторантури: 01 жовтня 2017 року.

До аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії приймаються особи, які здобули ступінь магістра (спеціаліста); до докторантури – особи, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації.

До аспірантури та докторантури Львівського регіонального інституту Національної академії за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування за державним замовленням на підставі рекомендацій приймаються особи, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, навчальних закладах системи підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

Для вступу до приймальної комісії ЛРІДУ НАДУ подаються такі документи:

До аспірантури До докторантури
 • заява вступника на ім’я директора за встановленою формою;
 • копія(-ї) диплома(-ів) магістра (спеціаліста), засвідчені в установленому порядку;
 • особова картка або особовий листок з обліку кадрів з кольоровою фотографією;
 • копія трудової книжки, засвідчена в установленому порядку;
 • копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорта);
 • медична довідка про стан здоров’я за встановленою формою;
 • рекомендація органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, Національної академії, регіонального інституту Національної академії, вищого навчального закладу системи підготовки державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування щодо підготовки в аспірантурі за державним замовленням;
 • три кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

Крім цього, у разі наявності вступники до аспірантури додатково подають:

 • копію міжнародного сертифіката, який засвідчує володіння іноземною мовою на рівні B 2, засвідченого в установленому порядку;
 • рекомендацію вченої ради ВНЗ (факультету) (для осіб, рекомендованих для вступу безпосередньо після закінчення ВНЗ).
 • заява вступника на ім’я директора за встановленою формою;
 • •копія диплома магістра (спеціаліста), засвідчена в установленому порядку;
 • •копія диплома доктора філософії або кандидата наук, засвідчена;
 • •особова картка або особовий листок з обліку кадрів з кольоровою фотографією;<
 • •копія трудової книжки, засвідчена;
 • •копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорта);
 • •медична довідка про стан здоров’я за встановленою формою;
 • •рекомендація органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, Національної академії, регіонального інституту Національної академії, вищого навчального закладу системи підготовки державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування щодо підготовки в докторантурі за державним замовленням;
 • •три кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
 • •розгорнутий план докторської дисертації;
 • •письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним наук.-пед. працівником ЛРІДУ;
 • •список наукових праць за встановленою формою та копії праць, опублікованих після захисту канд. дисертації;
 • •висновок відповідної кафедри щодо можливості зарахування вступника до докторантури.
Усі необхідні документи згідно із встановленим переліком вступники до аспірантури подають особисто у зазначені терміни. Документи подаються у поліпропіленовій папці – швидкозшивачі, яка містить 50 файлів.

Документи приймаються за адресою:
79491, смт. Брюховичі, м. Львів, вул. Сухомлинського, 16,
відділ з координації наукових досліджень і докторантури, к. 205,
за таким розкладом: понеділок – четвер: з 10:00 до 17:00; п’ятниця: з 10:00 до 16:00.
тел: (032) 234-64-85; E-mail : aspirantura.lridu@gmail.com