Реєстрація на Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ)

У 2020 році реєстрація на єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) триватиме з 12 травня до 5 червня включно.

Для успішної реєстрації вступник, який бажає взяти участь в конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра, повинен діяти за наступним алгоритмом:

1. Сформуйте комплект реєстраційних документів

2. Надішліть документи до приймальній комісії Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України:

distans.lridu@gmail.com

3. Отримайте сканкопію екзаменаційного листка

1. Сформуйте комплект реєстраційних документів:

1.Заповніть заяву-анкету з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка

Анкета-Заявка (у форматі .pdf) ...
Анкета-Заявка (у форматі .docx)...

2. Документ, що посвідчує особу:

  • паспорт
  • посвідка на постійне проживання в Україні
  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон
  • тимчасове посвідчення
  • паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм
  • паспорт громадянина України, що не містить безконтактного електронного носія.

(Зверніть увагу, вказаний документ повинен бути внесений до картки фізичної особи. Параметри документа, на підставі якого здійснюється реєстрація, відображаються в сформованому екзаменаційному квитку).

3. Облікова картка платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, потрібно додати тип документа «РНОКПП», вказавши серію (за наявності) та номер паспорта)

4. Документ про здобутий ступінь вищої освіти ( (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках).

Довідка, що видана за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу.

Для осіб, які завершують навчання у поточному році у вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання) та персональні дані яких не вносяться до ЄДЕБО) - Довідка щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу. Обов’язково у довідці потрібно вказати тип документа та реквізити (серія та номер), на підставі якого особа навчається.

5. Медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання).

6. Фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (із урахуванням норм, наведених у пунктах 3 – 7 розділу ІІІ Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них, затверджених Міністерством внутрішніх справ України за № 875 від 18 жовтня 2019 року, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2019 року за № 1146/34117).

 

2. Надішліть на електронну адресу приймальної комісії distans.lridu@gmail.com скановані копії або фотокопії реєстраційних документів.

Увага!

Перш ніж надіслати лист, обов’язково перевірте правильність даних, які зазначили у заяві-анкеті

1. У темі листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові.

2. В тексті листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності).

3. Не забудьте прикріпити підготовлений комплект реєстраційних документів.

 

3. Отримайте скановану копію екзаменаційного листка.

Після перевірки надісланих документів, відповідальна особа Приймальної комісії продовжує реєстрацію або відмовляє вступнику в реєстрації, про що повідомляє на електронну пошту, вказавши конкретну причину відмови.

Після друку надісланих документів та формування особової справи, відповідальна особа Приймальної комісії формує заявку в ЄДЕБО в модулі Заявка на ЗНО (ОС магістра).

У разі успішної реєстрації вам буде надіслано скановану копію екзаменаційного листка на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься у приймальній комісії.

Якщо в екзаменаційному листку ви виявите помилки, зверніться до приймальної комісії!

Оформлений екзаменаційний листок можна отримати особисто, звернувшись до приймальної комісії після завершення карантину.


За консультаціями звертайтесь:

Приймальна комісія Інституту
79491, Україна, Львів. Брюховичі, вул. Сухомлинського, 16 (каб. 118, 132)
Тел.: (032) 244-81-12
Тел.моб. +38 066 218 19 59 (з 9.00 до 18.00) - Сметана Людмила Ярославівна
E-mail: lridy_prujom@ukr.net

Відповідальна особа за реєстрацію на ЄВІ - адміністратор ЄДЕБО
Тел.моб. +38 066 564 79 80 (з 9.00 до 18.00) - Коцюба Андрій Ігорович
E-mail: distans.lridu@gmail.com